Algemene Voorwaarden

Algemene Gegevens

Hoofdzetel:
Iron Site Airsoft Shop
BE 0524.792.665
Gyselstraat 116
9100 Nieuwkerken-Waas
België

Winkel:
Gyselstraat 116
9100 Nieuwkerken-Waas
België

Erkenning wapenhandelaar: 2/4/2015/00099

IBAN: BE89 6717 4539 7985

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene Bepalingen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op volgende website:

  • www.isashop.eu
  • www.isashop.be
  • www.isairsoftshop.be
  • www.airsoft-isashop.be

De klant wordt verzocht om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze website te benaderne en/of op  of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de klant zich akkoord met de voorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze voorwaarden preveleren de voorwaarden van de producten en diensten.

Artikel 2. Gebruik van de website

Wij, Iron Site Airsoft Shop, proberen altijd, volledige, juiste en actuele informatie aan te bieden uit betrouwbare bronnen.

Iron Site Airsoft Shop beheert en onderhoudt deze website in België en staat er daarom niet voor in dat de op deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Indien u deze website vanuit andere landen dan België gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Het foutloos of ononderbroken functioneren van deze website kan Iron Site Airsoft Shop niet garanderen, toch proberen wij een 100% werkende website aan te bieden.

Artikel 3. Prijzen

Alle producten en diensten staan weergegeven met prijzen incl. btw. Indien er andere taxen, vervoers-, administratie-, reservatiekosten betaald moeten worden, zullen deze vermeld staan. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Omwille van constante prijsaanpassingen bij onze leveranciers, kan het zijn dat wanneer een bestelling geplaatst wordt en de prijs zodanig schommelt, de klant hiervan op de hoogte zal gebracht worden en dan de keuze zal kunnen maken om af te zien van de aankoop.

Artikel 4. Eigendomsrechten

Iron Site Airsoft Shop,  behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iron Site Airsoft Shop of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Productfoto’s dienen als decoratief gebruik, deze kan elementen of artikelen bevatten die niet aanwezig zijn in het uiteindelijke product of die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Kleuren kunnen licht afwijken op de foto’s.

Artikel 5. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Iron Site Airsoft Shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Iron Site Airsoft Shop op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

(1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;

(2) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;

(3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Iron Site Airsoft Shop of aan u wordt gezonden;

(4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;

(5) misbruik van deze website;

(6) verlies van gegevens;

(7) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld

(8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Iron Site Airsoft Shop.

Artikel 6. Toepasselijk recht en wijzigingen

Op deze website en de voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. Indien anderstalige versies van de voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Iron Site Airsoft Shop behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden ten allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, is gewijzigd.

Artikel 7. Garantie

Door het specifieke gebruik van de producten die worden aangeboden door Iron Site Airsoft Shop, zal, uitgezonderd waar anders vermeld, 6 maand garantie worden verstrekt op de aangeboden producten, dit specifiek op de airsoft replica’s. Alle producten zijn nieuw “Out of the Box” en wij garanderen enkel de werking hiervan zoals aangegeven door de producent. Alle producten worden gecontroleerd op fabricagefouten bij het aankomen van een levering en het verzenden van uw pakket.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen, moeten onmiddellijk gemeld worden, dit om het garantierecht te behouden. Indien niet onmiddellijk gemeld, hetzij binnen de 10 dagen, vervalt elk recht op herstel of vervanging.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie is het aankoopbewijs steeds nodig en dient voorgelegd te worden.

De commerciele en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan door ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Ook bij het zelf demonteren vervalt de garantie.

Garantie is evenmin van toepassing op een artikel met verkorte levensduur of slijtageartikelen.

Garantie is niet overdraagbaar.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Indien u niet tevreden bent met uw aankoop kan u de aangekochte goederen terugsturen binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, in originele verpakking en ongebruikt.
De producten moeten binnen de 20 dagen vanaf levering retour gestuurd worden. Iron Site Airsoft Shop ziet af van de retourkosten, deze zijn volledig ten laste van de koper. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Bestellingen specifiek voor de klant besteld worden niet terugbetaald in geld, maar in de vorm van een waardebon.
Retourproducten worden geruild of terugbetaald in de vorm van een waardebon.

*Extended Warranty

1 jaar garantie op EU bestellingen vanaf de dag van levering. Dit is een ‘no questions asked’ vervang garantie. Adapter kapot of problemen mee? Bezorg ons deze terug en wij sturen je een vervang model op. Enkel geldig op FTG producten die bij ISASHOP gekocht zijn, geen andere airsoft merken

Artikel 8. Privacy

Iron Site Airsoft Shop hecht waarde aan veiligheid en bescherming van uw privacy. Door het gebruik van deze website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met het behandelen van uw gegevens zoals deze hieronder beschreven worden.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens
Iron Site Airsoft Shop verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer.

Iron Site Airsoft Shop verzamelt ook gegevens over uw computer hardware en software. Deze gegevens worden gebruikt om onze service optimaal te kunnen uitvoeren, (denk aan de verschillende schermresoluties).

Gebruik Persoonsgegevens
Iron Site Airsoft Shop verzamelt en beheert uw persoonsgegevens om de website te beheren en om services te leveren die u vraagt. Uw gegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn of worden.

Alle informatie die u aan Iron Site Airsoft Shop verstrekt zal nooit met anderen worden gedeeld. Deze gegevens worden niet verhuurt, gedeeld of verkocht aan derden tenzij een gerechtelijk bevel.

Gebruik van Cookies
De website van Iron Site Airsoft Shop gebruikt “cookies” om u beter te kunnen helpen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webserver met webpagin’s [en/of Flash applicaties] wordt meegestuurd en op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Iron Site Airsoft Shop pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Iron Site Airsoft Shop site of services, zal de cookie Iron Site Airsoft Shop helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Iron Site Airsoft Shop’s services of Websites die u bezoekt.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Gebruik hiervoor ons ticket systeem, of stuur een mail naar info@isashop.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijzigingen Privacy Policy
Regelmatig zal de Privacy Policy aangepast worden om bedrijf- en klantenfeedback te verwerken. Daarom raden wij u aan deze regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte blijft hoe Iron Site Airsoft Shop uw gegevens beschermt.

9. Beschikbaarheid van de producten

Een artikel dat “Beschikbaar!” is, is direct leverbaar. Artikelen die niet beschikbaar zijn (bv.: ± 3-9 Werkdagen) worden binnen de 3 tot 9 werkdagen bij de klant thuis geleverd maar dit kan enkel gelden wanneer het bepaalde artikel in voorraad is bij de leverancier.

Wil je 100% zekerheid, informeer dan even naar de beschikbaarheid van het product!

Contact 
Iron Site Airsoft Shop heet uw commentaar over onze Privacy Policy welkom. Als u vindt dat Iron Site Airsoft Shop niet goed handelt op grond van deze verklaring kan u altijd contact met ons opnemen: info@isashop.be

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.